Kezdõoldal - Poèetna stranaLegújabb szám - Najnoviji brojSzerkesztõség - UredništvoAnyakönyvi hírek - Vesti od matièaraArchívum - ArhivaLinkek - LinkoviVendégkönyv - Knjiga utisakaE-mail

2004. március

Címoldal
A helyi érdek a lényeg
Húsvéti köszöntő
Vidám farsangi felvonulás
Farsangi mulatság a Csobolyóban
IX. farsangi gyermekbál
Sikeres jótékonysági bál Törökfalun
Nem mond le a képviselő-testület elnöke
A traktorok biztonságosabb közlekedése
Még tart a sztrájk
A Halász József Rt. alakuló közgyűléséről
Adán alakulóban van a Községi Rákellenes Egyesület
Hová jutunk?
Szép sikerek az üdülőközpontban
Moholi kutyások
Rendőrségi hírek
Közlekedés
Nyelvi figyelő
A hit és összefogás eredménye
XLV. Zöld levél
A cékla gyógyszer is
11 évig vártam hűségesen
A Nagyfa boszorkája
A háború árnyékában
Süssünk - főzzünk együtt
Fiatalok írják
Tilosban "parkoló" garázsok
Nagy feladatok várnak a sporthorgászokra
Pályázat az adai Tájház védjegyének kidolgozására
Közlemények
Községünk amatőr festői
Petike levele
Tarka oldal

Kultura u 2003. godini
Biblioteka "Sarvaš Gabor" u Adi obuhvata sve aktivnosti u oblasti kulture u opštini

    Sama biblioteka raspolaže knjižnim fondom od oko 55.000 knjiga i ima 1632 člana (1196 u Adi i 438 u Molu). Od toga 1489 dece (1954 u Adi i 435 u Molu) i 143 odraslih (140 u Adi i 3 u Molu). U 2003.godini, izdato je ukupno 9.305 knjiga za čitanje i to: Deci 6433 (4385 u Adi i 2048 u Molu) kao i odraslima 2.872 (2862 u Adi i 10 u Molu) Biblioteka u Molu je smeštena u OŠ "Novak Radonjić" i radi pretežno kao školska biblioteka. U nedovoljnoj meri je pristupačna građanima. To je verovatno jedan od razloga što se manje koristi od strane građanstva. U 2003. godini, knjižni fond je obogaćen sa 555 novih knjiga, što je stajalo 67.120 din. (po stanovniku opštine 3,5 din).
    Malo čitamo knjige. Knjige malo koristimo kao prijatelja koji nam uzdiže i obogaćuje duh. Bogaćenjem duha postajemo emotivno stabilnije ličnosti. Realnije i objektivnije prihvatamo različitosti oko sebe. Otporniji smo na još uvek prisutne medije i druge strukture, koje pod uticajem dnevne politike (a vidimo gde su nas dovele i kuda nas vode), teško prihvataju zajedništvo različitosti prisutno u našoj opštini. Ohrabrujuće je što deca znatno više čitaju od odraslih (verovatno obavezna lektira). Možda bi ih kroz nagradne igre ili drugi način, trebalo stimulisati da više vremena posvete knjigama, a manje TV ekranu ili raznim igrama sa elektronikom, jer to više otuđuje a manje podstiče njihovu društvenost.
    U muzičkoj delatnosti je takođe ostvarena bogata aktivnost. Organizovana je Opštinska smotra dečije muzičkog-folklornog stvaralaštva. Organizovani su i nastupi i koncerti izvođača iz: Potiskog regiona, Mindsenta - Mađarska, Subotice, Makoa, zatim međunarodna smotra horova "Bardoš Lajoš", koncert duhovne muzike u Pravoslavnoj crkvi u Molu, Susret Vojvođanskih kamernih horova u Katoličkoj crkvi u Adi kao i Smotra muzičkog stvaralaštva opštine Ada.
    U oblasti likovne delatnosti, organizovano je 10 izložbi. Organizovana je Opštinska smotra amatera slikara, kao i učešće istih na Zonskoj i Pokrajinskoj smotri. Organizovana je tradicionalna Likovna kolonija "Novak Radonjić".
    U oblasti amaterizma, imamo 12 amaterskih društava u oblasti kutlure, sa oko 500 aktivnih članova. KUD "Aranjkapu" Ada, KUD "Čoboljo" Mol, KUD "Lola" Ada, "Midnajt" Ada-Mol, Muzička Omladina Ada, Muzica Humana Ada, DMJ "Sarvaš Gabor" Ada, UD "Vadvirag" Ada, "Venus" Ada, Duvački orkestar, Kamerni hor "Sveti Sava" Mol i Udruženje žena "7 cvetova žitnih polja" Ada). Za amaterizam je u 2003. godini izdvojeno 137.765 dinara. Amateri su u prošloj godini učestvovali na 9 raznih manifestacija, kao i na Zonskoj smotri amaterskih udruženja - folklora u Subotici. Bili su aktivni sudeonici svečanih obeležavanja značajnih događaja u našoj opštini.
    Amaterizam u kulturi daje neograničene mogućnosti za obuhvatanje i rad sa mladima, na njihovom duhovnom razvoju, transformaciji i usmeravanju svesti mladih. Zatim negovanju kulturne baštine žitelja ovog podneblja i šire. Vaspitavanjem mladih na našim tradicijama, u kojima je uvek uvažavana nacionala, religiozna i druga različitost, mladi će biti spremniji, da u budućnosti koja će biti sve dinamičnija i raznovrsnija, lakše prihvate i sažive sa novinama. Mladi žele da se lično istaknu, afirmišu. Ukoliko mladima ne pružimo mogućnost da se afirmišu u oblasti kulture, sporta, nauke i drugih društveno korisnih aktivnosti, oni će postati podložni uticaju alkohola, droge, kriminala i drugih poroka. Mnogo je jeftinije i društveno korisnije, da se finansira društveno korisna aktivnost mladih, nego sanacija posledica uticaja droge, alkohola i raznih oblika delikvencije.
    Pozorišna delatnost je svedena na gostovanje pozorišta sa strane. Za sada u našoj sredini ne postoji amatersko pozorište. Da li to zbog nedostatka sredstava, kadrova ili drugih razloga, to je stvar nadležnih. U 2003. god. kod nas je ostvareno 8 gostovanja pozorišta iz okoline i šire.
    U protekloj godini, organizovano je 39 raznih književnih susreta, takmičenja, predavanja, izložbi i drugih oblika aktivnosti, gde je učestvovalo oko 1150 učenika.
    U 2003. godini iz Budžeta opštine Ada, za neposredne aktivnosti u oblasti kulture, izdvojeno je 600.000 dinara. tj. u proseku 31,58 dinara po stanovniku. U materijalnoj i moralnoj eroziji našega društva u zadnjih 15 godina, kulturne delatnosti u opštini su posebno pogođene. To se zapaža kako u stanju naših objekata za kulturu, tako i materijalnom položaju i organizovanosti struktura koje okupljaju građane u oblasti kulturne delatnosti.
    Neogranizovanost u oblasti kulture je posebno izražena kod Srpskog življa, kako u Adi, tako i u Molu. Tome je doprinelo nedostatak materijalnih sredstava, entuzijazma i drugo. Materijalno siromašenje, političke podele i borba za golu egzistenciju je uticala na odsustvo entuzijazma, spremnosti i istrajnosti kreativnih i konstruktivnih, da osmišljenom delatnošću stvore ambijent, za organizovaniju i delotvorniju delatnost u oblasti kulture.U Adi postoji KUD "Lola" (folklorna grupa). Rad je slabijeg intenziteta i širine nego prethodnih godina, kada je bilo veće materijalne i moralne podrške. KUD "Radivoj Popović" je prestao sa radom. U Molu deluje Kamerni hor "Sveti Sava", što je veoma uzan okvir za mogućnost i potrebe za obuhvatanje mladih u oblasti kulture. U nekoliko mahova su nastajale i prestajale sa radom folklorne sekcije, uglavnom zbog nedovoljne moralne podrške.
    Nije dovoljno da deci obezbedimo materijalne i druge potrebe i prohteve. Ako ne budemo spremni da učestvujemo i pomognemo u radu kulturnih, sportskih i drugih društveno korisnih struktura, mlade će prihvatiti i uzeti "pod svoje" kafana, dileri droge i njima slični.

A.D.

februar 2004.

Naslovna strana
Uskršnja poruka
Široka lepeza usluga
Izvanredno poslovanje u "Adici"
Kultura u 2003. godini
Vesti iz policije
Mladi pišu
Uspešni su bili i prošle godine
Saopštenja
Impresum


Design by VA